Formació

Curs bàsic de litigació de la Unió Europea

Comparteix:

  • Online
  • Gratuït
  • #AdvocaciaEU
  • NOVEMBRE

Places limitades.

Inscripció

Contacte

INTRODUCCIÓ

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va néixer el 1952 amb l'objectiu de garantir que tot país membre i tota institució europea compleixi la legislació de la Unió Europea, interpretant-la i aplicant-la de la mateixa manera.

El TJUE és una de les set institucions de la Unió. Està integrat per dos òrgans jurisdiccionals: el Tribunal de Justícia pròpiament dit i el Tribunal General. És competent per a la jurisdicció de la Unió Europea. Aquests tribunals garanteixen la correcta interpretació i aplicació del dret primari i del dret derivat de la Unió al seu territori. Controlen la legalitat dels actes de les institucions de la Unió i determinen si els estats membres han complert les obligacions que els incumbeixen en virtut del dret primari i del dret derivat. Així mateix, el Tribunal de Justícia interpreta el dret de la Unió a petició dels jutges nacionals.

L'objecte d'aquest curs és apropar aquest òrgan als professionals de l'advocacia sobre els litigis davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El curs oferirà una visió àmplia de coneixement sobre el TJUE, entrant a conèixer la seva composició i competències sinó la seva situació com a garant de la normativa tant europea com a nacional.

Amb aquest curs el professional de l'Advocacia coneixerà els diferents tipus d'interposició d'accions davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i analitzarà cursos pràctics. Per últim Sanalitzaran la posició del professional davant laprovació de les Directiva i els Reglaments.

El curs es basa en 8 ponències, amb una durada total de 12 hores, que es desenvoluparan en horari de tarda els dimecres al llarg de quatre setmanes. A cada ponència, el professorat impartirà docència en directe, sent una classe interactiva i participativa. Aquesta sessió tindrà lloc a través de la Plataforma de Formació del Consejo General de l'Advocacia.

Al final de cada sessió s'enfilarà a la plataforma la classe gravada, juntament amb els materials per donar resposta al test d'avaluació que versarà sobre les matèries estudiades a cada mòdul.

Es realitzaran 2 tests d'avaluació de caràcter obligatori per a la consecució del certificat del curs. El termini per a la seva realització serà des del mateix dia de finalització de mòdul fins al final de la setmana següent a la finalització del curs. Tot això per facilitar a l'alumne la realització del curs compatibilitzant-ho amb altres activitats.

El sistema davaluació està compost pels test de respostes múltiples de cada mòdul i lassistència en directe a les sessions. Per superar el curs i obtenir el diploma acreditatiu, caldrà assistir en directe al 100 % de les sessions i obtenir una qualificació de 5 a cadascun dels tests.

El certificat acreditatiu de la realització de el curs serà expedit pel Consejo General de la Abogacía Española a aquells alumnes que aconsegueixin superar el curs de manera satisfactòria, amb petició prèvia i abonament de 50€ per costos d'emissió.

PROGRAMA

MÒDUL 1:
Dimecres, 8 de novembre de 2023

16:30
Presentació del curs.
17:00
Composició, organització i competències del Tribunal de Justícia i del Tribunal General de la Unió Europea.
Miguel Sampol Pucurull.
18:30
Finalització.

MÒDUL 2:
Dimecres, 15 de novembre de 2023

16:00
Els principis defecte directe i primacia del Dret de la Unió i la seva legitimitat democràtica; especial referència al Parlament europeu.
Sergio Alonso de León.

17:30
El TJUE com a garant del compliment de la normativa de la Unió Europea. Impacte a l'Ordenament espanyol.
Marta Requejo Isidro.

19:00
Finalització.

MÒDUL 3:
Dimecres, 22 de novembre de 2023

16:00
L'advocat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: recursos i actuació lletrada.
Juan Ignacio Signes de Taula.

17:30
La interposició de recursos.
Miguel Troncoso Ferrer.

19:00
Finalització.

MÒDUL 4:
Dimecres, 29 de novembre de 2023

16:00
Qüestions bàsiques perquè l'advocat insti el jutge nacional al plantejament d'una qüestió prejudicial.
Raquel Vicente Andrés.
Juan Rodríguez Cárcamo.

17:30
La manera d'aprovar les normes a la Unió Europea: qüestions institucionals i pràctiques per a l'advocat espanyol.
Sonsoles Centeno.

19:00
Clausura.

organitza

Ponents / Professors

Miguel Sampol Pucurull

Jutge del Tribunal General d'UE

Sergio Alonso de León

Assessor Jurídic del Gabinet de la Presidenta del Parlament

Marta Requejo Isidro

Lletrada del TJUE i Catedràtica Dret Internacional Privat

Juan Ignacio Signes de Taula

Lletrat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Miguel Troncoso Ferrer

Lletrat, Soci de Gómez-Acebo & Pombo i directe de l'oficina de Brussel·les

Raquel Vicente Andrés

Magistrada

Juan Rodríguez Cárcamo

Soci de Pérez Llorca, especialista en Dret de la UE

Sonsoles Centeno

Advocada Sòcia de Dret de la Unió Europea a Pérez Llorca