Fes-te Soci

FORMULARI D'ALTA COM COL·LABORADOR A LA FUNDACIÓ ABOGACÍA ESPAÑOLA


  Sol·licito la meva incorporació com a col·laborador a la Fundació Abogacía Española com:


  COL.LEGI D'ADVOCATS, DESPATX, EMPRESA o qualsevol altra ORGANITZACIÓ, et proposem fer la teva donació amb la quota que tu tries:


  PARTICULAR, pots fer-te soci triant una donació d'entre aquestes quotes:

  Declaro que la informació facilitada és certa, i poden aportar tota la documentació que em sigui requerida.

  En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal se l'informa: totes les dades personals per vostè facilitades seran objecte de tractament automatitzat i no automatitzat en el FITXER COL·LABORADORS titularitat de la FUNDACIÓ ADVOCACIA, la finalitat és la GESTIÓ dE LES RELACIONS dE COL·LABORACIÓ dE PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES EN LES ACTIVITATS dE lA FUNDACIÓ DIFUSIÓ d'INFORMACIÓ BUTLLETINS I ESDEVENIMENTS dE lA FUNDACIÓ.
  Totes les dades sol·licitades en el formulari sondi obligada resposta atès que en cas contrari no es podrà tramitar SEU ALTA D'INCORPORACIÓ COM COL·LABORADOR. Les seves dades no seran objecte de cessió.
  Així mateix, les seves dades seran objecte de tractament automatitzat i no automatitzat en el fitxer GESTIÓ ECONÒMICA titularitat de la FUNDACIÓ, la finalitat és l'organització de la gestió econòmica i comptable en compliment de la normativa fiscal, gestió de la facturació, gestió dels cobraments i pagaments derivats de la seva alta i activitat de la FUNDACIÓ.
  El responsable dels fitxers és la FUNDACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE L'ABOGACÍA ESPAÑOLA amb domicili al Passeig de Recoletos 13, 28004 - Madrid. L'interessat podrà revocar el seu consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'esmentat responsable de el fitxer i en l'adreça indicada. Per a això podrà dirigir-se per correu postal acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de l'DNI o per correu electrònic signat amb certificat digital amb l'objecte d'acreditar la seva identitat a fundacion@fundacionabogacia.org

   

  Comparteix: