Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia

PRESIDENT

Jaume González Recio

VICEPRESIDENT:

José Manuel Niederleytner García Lliberós

SECRETARI:

Ignasi Puig Ventalló

VOCALS:

 • Augusto José Pérez-Cepeda Vila
 • José Fco. Serrano Siquiera
 • Mª Josefa Olivares López
 • Mª Sonsoles Jimenez Herrero
 • Maria Eugenia Gay Rosell
 • Guillermo Plaça Escribano
 • Andreu de Diego Martínez
 • Jose Luis Garrido Giménez
 • Ismael Cardo Castillejo
 • Emilio Vega Ruiz
 • Fernando Rodriguez Santocildes
 • Jordi Albareda Cañadell
 • Diego Juan Chacón Morales
 • David Casellas Roca
 • Maria Pastor Santana
 • Pilar López-Guerrero Vázquez
 • Maria Encarnació Orduna Pardo
 • Juan Antonio Rodríguez Rodriguez
 • Margarida de el Turó González
 • Cristina Llop Velasco
 • Maia Román Fernández

FUNCIONS

 • Promoure les accions necessàries per tal de garantir plenament i en qualsevol situació el dret constitucional de defensa.
 • Relació ordinària amb els jutjats i tribunals.
 • Seguiment i coordinació de les queixes en l'àmbit dels jutjats i tribunals i altres òrgans relacionats amb la funció processal de la professió.
 • Promoció de la inspecció judicial, Taules de la justícia, etc.
 • Impuls i desenvolupament de l'arbitratge, la mediació i la conciliació.
 • En general qualssevol altres qüestions que puguin suscitar-se en relació amb el funcionament de l'Administració de Justícia i els seus mitjans personals i materials.