Subcomissió de Menors

President: José Carlos Arias López

Vocals

  • Yayone Altuna Charterina
  • Juliol Moralejo Rubín de Cèlix
  • Silvia Landa Ocó
  • Alicia Pradells Giner

Funcions i Competències

Coordinar i prestar assistència a l'advocacia en l'àmbit de la protecció i la defensa de les nenes, nens i adolescents menors d'edat, sobretot en dos àmbits:

  • En la defensa penal, en la qual s'ha de prioritzar, com a element determinant del procediment i de les mesures que s'adoptin, el superior interès del menor, la protecció, el respecte de la dignitat humana i la integritat física i psicològica, i l'educació en valors , promovent en tot cas la seva integració a la societat.
  • En la seva protecció, com a obligació dels poders públics, recollida a l'article 39 de la Constitució ia la Convenció sobre els Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.