Fundació Abogacía Española

Missió

La Fundació de l' Consejo General de la Abogacía Española és un instrument de canalització de la feina solidari de la abogacía española. La nostra missió és promoure canvis estructurals i legislatius que enforteixin l'Estat de dret i que permetin a la població més vulnerable la defensa dels seus drets i interessos legítims.

Visió

El nostre treball s'estructura de forma coherent amb els pilars de consolidació dels drets humans: defensa, protecció i promoció.

1.- Defensa: a través del suport directe als advocats i advocades defensores de drets humans en situació de risc ia la seva tasca en procediments judicials.

2.- Protecció: impulsant el desenvolupament normatiu i institucional que enforteix la protecció dels drets i llibertats fonamentals.

3.- Promoció: mitjançant jornades de formació i sensibilització, conferències, premis i comunicacions públiques sobre el paper fonamental de el respecte dels drets humans.

Qui som

Patrons

President d'Honor: Carlos Carnicer Díez
Presidenta: Victoria Ortega Benito
Secretari: José Luis Garrido Giménez

Vocals:

 • Ramon Jaudenes López de Castro
 • Rafael Bonmatí Llorens
 • José María Prat Sabat
 • Carmel Cascón Merino
 • Joaquín García-Romanillos Valverde
 • Neus Santomé Couto
 • Sonia Gumpert Melgosa
 • Alfredo Irujo Andueza
 • José Luis Doñoro Prieto
 • Josep Masó i Aliberas
 • Enrique Sanz Fernández-Lomana
 • Sebastià Sastre Papiol
 • Miracles Fonts González
 • Carles McCragh Prujà
 • Jordi Albareda Cañadel

Equip Tècnic:

Coordinadora de Projectes: Berta Álvarez Ciordia
Tècnica de Projectes: Macarena Eseverri Aznar
Tècnic de Projectes: Gonzalo Sáenz Quílez
Tècnica de Projectes: Elisa Marraco Camina

Estatuts

La Fundació es regeix pel següent text estatutari:
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ (DOCUMENT PDF)

memòria Anual

La Fundació de l' Consejo General de la Abogacía Española edita cada any una memòria anual en la qual es recullen totes les activitats realitzades per la institució.