22 de març 2024

Jesús M. Sánchez García

És el degà de l'Il·lustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), del qual anteriorment va ser secretari i vicedegà de la Junta de Govern, i el president de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

Presideix la CRAJ (Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia) de la Abogacía Española i la comissió de Defensa dels Drets Humans i Protecció Internacional-Asil de l'advocacia catalana.

A nivell institucional, ha participat en l'elaboració de propostes legislatives com la Llei catalana 4/2016, de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, i la Llei espanyola 5/2018, de modificació de la Llei de Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges i dirigeix ​​els grups de treball al Colegio de la Abogacía de Barcelona per proposar una reforma legislativa en els supòsits de multireincidència i ocupació il·legal dimmobles.

Autor de les monografies “La cosa jutjada en l'àmbit dels consumidors i els efectes retroactius de la clàusula sòl declarada abusiva”. Editorial vLex, i “Aspectes pràctics del Crèdit Revolving”. Editorial Tirant i codirector de l'obra clàusula rebus sic stantibus. Editorial vLex. Edició Digital.

A causa de la seva trajectòria en l'exercici de l'advocacia, ha rebut, entre altres distincions, la Medalla d'Honor per Serveis Excepcionals a la Justícia, atorgada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i la Creu Distingida de Segona Classe de l'Ordre de Sant Raimon de Penyafort.

@JesusFamilex

Comparteix: