10 maig 2022

Unió Europea de la Salut: espai europeu de dades sanitàries per a les persones i la ciència

La Comissió Europea ha posat en marxa l‟espai europeu de dades sanitàries (EEDS), un dels pilars centrals d‟una Unió Europea de la Salut forta. L'EEDS ajudarà la UE a fer un salt qualitatiu quant a com es presten a les persones els serveis d'atenció sanitària a tot Europa. Permetrà a les persones controlar les seves dades sanitàries, tant si es troben al país d'origen com en un altre Estat membre. D'aquesta manera, es fomenta un autèntic mercat únic de serveis i productes sanitaris digitals. A més, es proporciona un marc eficient, fiable i coherent per utilitzar les dades sanitàries en recerca, innovació, elaboració de polítiques i reglamentació, alhora que es garanteix el ple compliment de les estrictes normes de protecció de dades de la UE.

Permetre a les persones controlar les seves pròpies dades sanitàries, tant al seu país com de forma transfronterera

  • Gràcies a l'EEDS, les persones tindran un accés immediat, gratuït i fàcil a les vostres dades en format electrònic. Poden intercanviar fàcilment aquestes dades amb altres professionals de la salut de la UE i de manera transfronterera per millorar la prestació d'assistència sanitària. Així mateix, tindran ple control de les seves dades i podran afegir informació, rectificar dades errònies, restringir l'accés per part de tercers i obtenir informació sobre com s'utilitzen les dades i amb quina finalitat.
  • Els Estats membres han de procurar que els historials resumits dels pacients, les receptes electròniques, les imatges mèdiques i els informes d'imatge, els resultats de laboratori i els informes d'alta s'emetin i s'acceptin en un format europeu comú.
  • La interoperabilitat i la seguretat passaran a ser requisits obligatoris. Els fabricants de sistemes d'historials mèdics electrònics han de certificar el compliment d'aquestes normes.
  • Per garantir la protecció dels drets de la ciutadania, tots els Estats membres deuen designar autoritats sanitàries digitals. Aquestes autoritats han de formar part d'una infraestructura digital transfronterera (MyHealth@EU) que assistirà els pacients en l'intercanvi transfronterer de les vostres dades.

Millorar l'ús de les dades sanitàries per a la investigació, la innovació i l'elaboració de polítiques

  • L'EEDS crea un marc jurídic sòlid per a l'ús de dades sanitàries amb finalitats de recerca, innovació, salut pública, elaboració de polítiques i reglamentació. Les persones que treballen en la recerca i en la innovació, les institucions públiques o la indústria tindran accés, sota condicions estrictes, a grans quantitats de dades sanitàries d'alta qualitat, que seran essencials per desenvolupar medicaments, vacunes o tractaments capaços de salvar vides, i que garantiran un accés millor a l'assistència sanitària i uns sistemes de salut més resilients.
  • Per accedir a aquestes dades, els investigadors, les empreses o les institucions hauran de sol·licitar un permís des d'un organisme d'accés a les dades sanitàries; en tots els Estats membres se n'ha d'establir un. Només es concedirà l'accés si les dades sol·licitades s'usen per fins específicsen entorns tancats i assegurances y sense revelar la identitat de les persones. També està terminantment prohibit fer servir les dades per a decisions que perjudiquin les persones, com concebre productes o serveis nocius o augmentar una prima d'assegurances.
  • Els organismes d'accés a les dades sanitàries estaran connectades a la nova infraestructura descentralitzada de la UE per a ús secundari (HealthData@EU), que es crearà per donar suport a projectes transfronterers.

La pandèmia de COVID-19 ha resultat una prova evident de la importància dels serveis digitals a l'àmbit de la salut. Durant aquest temps, l'adopció de ferramentes digitals ha augmentat significativament. No obstant això, a causa de la complexitat de les normes, les estructures i els processos als Estats membres, resulta difícil accedir a dades sanitàries i intercanviar-les, especialment de forma transfronterera. A més, darrerament hi ha cada vegada més ciberatacs contra els sistemes sanitaris.

L'espai europeu de dades sanitàries es basa en el Reglament General de Protecció de Dades, la proposta de Llei de Governança de Dades,  proposta de Llei de Dades i la Directiva sobre Ciberseguretat; Serveix de complement a aquestes iniciatives i estableix normes més ben adaptades al sector sanitari. Entre el 3 de maig i el 26 de juliol del 2021 es va dur a terme una consulta pública oberta sobre l'EEDS, mitjançant la qual es va recopilar un ampli ventall d'opinions que van ajudar a concebre aquest marc jurídic.

L'espai europeu de dades sanitàries aprofitarà el desplegament, actual i futur, de béns digitals públics a la UE, com ara la intel·ligència artificial (IA), la informàtica d'alt rendiment, el núvol i els suports intermedis intel·ligents. A banda, l'EEDS comptarà amb el suport de marcs en matèria d'IA, identitat electrònica i ciberseguretat.

El Consell de la UE i el Parlament Europeu debatran la proposta presentada per la Comissió Europea.

font: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_2711

Comparteix: