27 febrer 2024

Reconeixen la pensió de viduïtat negada per l'INSS a una víctima de violència de gènere

El Tribunal Superior de Justicia de Galícia ha reconegut el dret d'una dona a rebre la pensió de viduïtat que l'Institut Nacional de la Seguretat Social havia denegat en qüestionar que hagués estat víctima de violència de gènere.

L'Administració va al·legar que no tenia dret a la compensació per haver transcorregut un període de temps superior a 10 anys entre la data de separació judicial del seu marit -el 2012- i la de mort -el 2020-, i per tenir dret a una altra pensió pública.

“La dona havia acreditat una situació de violència de gènere viscuda des del 2013, atenent un informe d'una psiquiatre de la Unitat de Salut Mental, segons el qual la demandant havia acudit de manera immediata a l'hospital després d'abandonar el domicili, en patir un episodi d'elevada conflictivitat i en té proves”, afirma Víctor Prieto Cervera-Mercadillo, advocat que ha aconseguit la sentència.

El TSJ adverteix que el fet que l'informe presentat s'emetés després de la sol·licitud de la pensió de viduïtat “no li resta gens ni mica de credibilitat”.

"L'informe aporta més competència per detectar la credibilitat dels factors estressants vinculats a la simptomatologia i la gravetat de les seqüeles que estava vivint en el seu matrimoni i aporta versemblança al relat", afegeix el lletrat.

A la demanda de divorci del 1993 ja es declaraven els insults i menyspreus, tenint la dona que abandonar el domicili per amenaces en alguna ocasió, segons l'advocat. "Encara que la víctima no havia volgut denunciar, es demostra amb aquesta sentència la situació de violència de gènere que patia".

La víctima va signar una separació de mutu acord i havia renunciat a una pensió compensatòria. "La seva conducta d'acceptar el divorci és lògica dins d'un context de violència, precisament per evitar la conflictivitat", afegeix l'advocat.

Per a Prieto, aquesta sentència pot ajudar moltes dones que es vegin en una situació similar. "Moltes no denuncien per vergonya i poden obtenir la pensió de viduïtat, encara que no tinguin reconeguda la situació de víctima de violència de gènere".

 

Comparteix: