28 juny 2024

La Abogacía Española tria avui el seu nou president

Aquest matí se celebren eleccions al Consejo General de la Abogacía Española. Es triarà la persona que reemplaçarà a Victoria Ortega al capdavant de la institució. S'han presentat un total de 28 candidats, entre els quals hi ha els degans dels Col·legis de Las Palmas, Màlaga i Melilla i una exconsellera electiva. La votació tindrà lloc en el transcurs del Ple en què votaran, de forma secreta, els 83 degans i deganes dels Col·legis de l'Advocacia.

La Comissió Permanent de l' Consejo General de l'Advocacia ha proclamat en una reunió celebrada aquest matí les 28 candidatures que concorreran a les eleccions a la Presidència de la Institució.

La votació es durà a terme en el transcurs del Ple convocat per al proper 28 de juny que se celebrarà al saló dactes de la corporació. Tal com regula l'Estatut General de la Abogacía Española, el cos electoral està format pels 83 degans i deganes dels Col·legis que hi ha al nostre país, que votaran de forma secreta en una urna.

L'Estatut estableix que, després de la primera votació, resultarà elegit qui arribi a una majoria absoluta dels vots. Si cap dels candidats no obté el nombre suficient de vots (42), transcorreguda una hora es durà a terme una segona votació en els mateixos termes.

En el cas que tampoc la segona votació atorgués la victòria per majoria absoluta a un dels candidats, transcorreguda una altra hora es durà a terme una tercera votació en què només es podrà votar un dels dos candidats més votats a la segona.

Serà elegit qui obtingui un nombre més gran de vots. En cas d'empat, serà president qui tingui una antiguitat més gran en la seva col·legiació. La presa de possessió es realitzarà al Ple convocat per al proper 19 de juliol.

Els candidats proclamats podran assistir al Consejo General el dia de la votació per presenciar el recompte i la proclamació del guanyador. A continuació, s'exposa la llista dels candidats* proclamats per ordre alfabètic, tal com apareixeran a la papereta electoral:

ALONSO MÉNDEZ, EMMA

ARCE FERNÁNDEZ, CARLOS

ÀRIES SANTS, MANUEL

BARREIRO COUÑAGO, CONSOLO

BERNAL GARCÍA, PERE ISIDRE

CATXAFEIRO LEMOS, NURIA

CAL VILLAR, GRACIELA CATALINA

CAMARASA OLIVA, ISABEL MARIA

CARRER-BLANC MARTÍNEZ-HOME, JOSÉ ENRIQUE

CLADELLES ROJALS, JAIME

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PILAR

FERRER FALQUE, BEATRIU

GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL ÁNGEL

GARCÍA FIGUEROA, ANGELA

GONZÁLEZ AMADOR, JUAN JOSÉ

GONZÁLEZ MARTÍN, SALVADOR

HERNANSANZ MOLINA, JULIOL JUST

IMBRODA ORTIZ, BLAS JESÚS

LAGHZAOUI OUAHMED, MOHAMED

MARTÍNEZ BORJAS, MARIA JESÚS

MASSIEU CURBEL, RAFAEL

OTERO LAMAS, NEUS PILAR

PADILLA RUIZ, MARIA EMMA

PÉREZ ANDÚJAR, MARIA DEL CARME

RIAL SUÁREZ, CARLES JACINT

SILVA CARO, PURIFICACIÓ

TABOES SUÀREZ, PAULA

BLAT APARICI, BEGOÑA

 

* El candidat José Luis Mazón Costa va retirar la seva candidatura.

Comparteix: