11 juliol 2023

Manifest en defensa de la Justícia Gratuïta i el Torn d'Ofici

D'esq. a dreta.: José Antonio Perales, director general del Consejo General de la Abogacía Española; Pablo Zapatero, secretari general tècnic; Antonio Morán, president de la Comissió del Torn d'Ofici; Victoria Ortega, Presidenta de l' Abogacía Española; Cristina Sancho, presidenta de la Fundació Aranzadi LALEY i José Juan Toharia, president de Metroscopia.
D'esq. a dreta.: José Antonio Perales, director general del Consejo General de la Abogacía Española; Pablo Zapatero, secretari general tècnic; Antonio Morán, president de la Comissió del Torn d'Ofici; Victoria Ortega, Presidenta de l' Abogacía Española; Cristina Sancho, presidenta de la Fundació Aranzadi LALEY i José Juan Toharia, president de Metroscopia.
  1. La irrupció d'una pandèmia i la crisi posterior com a conseqüència de la Guerra d'Ucraïna han tornat a posar en relleu la ENORME IMPORTÀNCIA de la feina que desenvolupen els 42.500 companys que posen noms i cognoms al dret a la tutela judicial efectiva a través del sistema Assistència Jurídica Gratuïta i Torn d'ofici.
  2. L'increment de la demanda i la cronificació dels problemes que amenacen aquest servei han posat la prestació d'aquest dret essencial en una SITUACIÓ CRÍTICA, el deteriorament del qual pot estar molt a prop d'assolir un punt de no retorn.
  3. L'actualització dels barems, essent necessària, fa molt de temps que va deixar de ser suficient per recuperar les CONDICIONS INDISPENSABLES perquè el servei de Justícia Gratuïta ofereixi als seus beneficiaris la igualtat de drets que la Constitució garanteix i que els poders públics han de materialitzar.
  4. La reforma de la Llei de Justícia Gratuïta de 1996 ha deixat de ser una necessitat per convertir-se en UNA URGÈNCIA NACIONAL que el Parlament nascut de la XV legislatura ha d'abordar sense la més mínima dilació.
  5. La reforma de lleis per protegir els col·lectius més vulnerables no pot tenir mai els efectes esperats si els que han de fer efectiu aquests drets davant dels tribunals han de desenvolupar la seva tasca en una situació de EXTREMA PRECARIETAT.
  6. La reiteració en la prestació de serveis de Justícia Gratuïta que finalment no són retribuïts als professionals que la duen a terme està provocant el progressiu abandonament dels companys i les companyes que la fan efectiva. La persistència en el temps de serveis la retribució del qual queda en uns estranys llimbs accentua encara més el desinterès de les autoritats a dotar els companys d'unes CONDICIONS MÍNIMES INDISPENSABLES.
  7. La presència dels professionals del Torn no pot ésser considerada com un mer requisit processal. Els lletrats d'ofici, com a defensors de les parts, han de ser reconeguts i tractats com VERITABLE PROTAGONISTES DEL PROCÉS JUDICIAL.
  8. La protecció de les víctimes de VIOLÈNCIA DE GÈNERE i de les persones MIGRANTS no es pot limitar a la retòrica política que acompanya els tràgics esdeveniments que els proporcionen més visibilitat als mitjans de comunicació. El reconeixement dels seus drets i UNA DEFENSA REALMENT EFECTIVA arrenca amb el millor assessorament legal possible per part dels professionals que exerceixen la prestació de la Justícia Gratuïta.
  9. El mandat legal que imposa als Col·legis de l'Advocacia la designació d'un lletrat d'ofici quan són requerits per a això, bé per un demandant o bé per ordre d'un jutge, no es pot utilitzar pels diferents governs per DESPRENDRE'S DE LA RESPONSABILITAT que els correspon, negant als advocats del torn els mitjans materials imprescindibles per prestar-los.
  10. Una defensa legal de qualitat per als més necessitats és un ELEMENT CENTRAL EN QUALSEVOL SISTEMA DEMOCRÀTIC. Tenir cura de les condicions en què es presta i els professionals que ho fan possible és un mandat legal i moral. Propiciar el deteriorament d‟aquestes condicions suposa UNA DEIXACIÓ DE RESPONSABILITATS QUE L'ADVOGACIA NO POT ACCEPTAR NI UN DIA MÉS.

Comparteix: