22 maig 2024

Les víctimes de violència de gènere o sexual poden demanar el subsidi d'atur a partir del novembre

stop violència de gènereLes víctimes de violència de gènere o sexual podran demanar el subsidi per desocupació a partir de l'1 de novembre, durant un període màxim de 30 mesos, segons el Reial decret llei 2/2024 de 21 de maig aprovat ahir pel Consell de Ministres i publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat.

En concret, podran demanar el subsidi d'atur les víctimes de violència que no tinguin dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, i que no hagin estat beneficiàries de tres drets al programa de Renda Activa d'Inserció, que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació i que no tinguin rendes pròpies.

La reforma del subsidi millora les quanties dels subsidis durant els primers 12 mesos de percepció, establint tres trams: el subsidi serà del 95% de l'IPREM durant els primers sis mesos de cobrament (570 euros mensuals amb l'IPREM actual), del 90% durant els sis mesos següents (540 euros) i de l'actual 80% durant la resta de la durada de la prestació (480 euros).

A aquesta pensió hi podran accedir nous col·lectius, com les esmentades víctimes des dels 16 anys, així com emigrants retornats, menors de 45 anys sense càrregues familiars i treballadors eventuals agraris de tot l'Estat.

També és aplicable a les víctimes de violència exercida pels seus pares o pels seus fills. En aquest supòsit, la situació de violència s'acredita mitjançant una sentència o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri Fiscal.

Aquest subsidi és incompatible amb el treball per compte propi, encara que no impliqui la inclusió obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social o alguna mutualitat de previsió social alternativa.

La norma especifica que la compatibilitat amb el treball per compte d'altri dels subsidis per a emigrants retornats i per a víctimes de violència de gènere o sexual serà d'aplicació a partir de l'1 de juny del 2025. Així, des de l'1 de novembre del 2024 fins al 31 de maig de 2025 aquests dos subsidis seran incompatibles amb el treball per compte d'altri, excepte quan aquest es faci a temps parcial.

En cas d'haver esgotat la durada màxima del subsidi que en cada cas correspongui per ser víctimes de violència de gènere o sexual, podran accedir-hi de nou si ho sol·liciten, acreditant complir els requisits exigits, una vegada transcorreguts tres o més anys des del naixement del primer dret a la renda activa d'inserció.

 

Comparteix: