31 de març 2020

La UE i quinze membres de l'Organització Mundial de Comerç estableixen un procediment d'apel·lació de contingència per a litigis comercials

La UE i altres quinze membres de l'OMC han decidit establir un procediment que els permetrà interposar recursos i resoldre litigis comercials entre ells, tot i l'actual paràlisi de l'Òrgan d'Apel·lació de l'OMC. La UE, donat el seu compromís ferm i infrangible en favor d'un sistema comercial basat en normes, ha tingut un paper de lideratge en el procés d'establiment d'aquesta mesura de contingència en l'OMC.

El comissari de Comerç, Phil Hogan, Ha declarat el següent: L'acord assolit fa realitat el compromís polític assumit a nivell ministerial a Davos al gener. Es tracta d'una mesura provisional en reacció a la paràlisi temporal de la funció d'apel·lació de l'OMC per als litigis comercials. Aquest acord és una prova de la convicció de la UE i de molts altres països que, en temps de crisi, treballar junts és la millor opció. Prosseguirem nostres esforços per restaurar amb caràcter prioritari la funció d'apel·lació de sistema de solució de diferències de l'OMC. Mentre, convido a altres membres de l'OMC a que s'adhereixin a aquest acord obert, que és crucial per al respecte i l'aplicació de les normes comercials internacionals.

L'acord arbitral d'apel·lació provisional multiparts és un reflex de les normes d'apel·lació habituals de l'OMC i pot utilitzar-se entre qualssevol dels membres de l'Organització que desitgin adherir-se, sempre que l'Òrgan d'Apel·lació de l'OMC no estigui plenament operatiu.

L'acord assolit subratlla la importància que els membres de l'OMC participants [Austràlia, Brasil, Canadà, Xina, Xile, Colòmbia, Costa Rica, la Unió Europea, Guatemala, Hong Kong (Xina), Mèxic, Nova Zelanda, Noruega, Singapur, Suïssa, i Uruguai] atorguen a un sistema de solució de diferències en dues fases operatiu a l'OMC. Un sistema d'aquest tipus garanteix que els litigis comercials puguin resoldre mitjançant una decisió imparcial i independent, la qual cosa és essencial per a un sistema comercial multilateral basat en normes.

L'acord arbitral d'apel·lació provisional multiparts s'ha de notificar oficialment a l'OMC en les pròximes setmanes, una vegada que els respectius membres de l'OMC completin els seus procediments interns, i després va passarà a ser operatiu.

 

font: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_538

Comparteix: