15 febrer 2024

L'ONU demana a Espanya que protegeixi un nen de 14 anys abandonat al carrer fa 4 dies

El Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU ha sol·licitat de manera urgent a l'Estat espanyol que per tal de prevenir un dany irreparable, adopti mesures provisionals traslladant un nen de 14 anys abandonat al carrer a un centre de protecció de menors.

El nen, AA, nascut a Gàmbia, té actualment 14 anys i va arribar a Espanya sense protecció familiar. La seva arribada va anar a Las Palmas de Gran Canària a l'agost de 2023, sent posteriorment traslladat per les autoritats a l'illa de Tenerife i, després, successivament, a la província de Granada ia Barcelona, ​​fins que des d'allà li van pagar un bitllet a Madrid i es va quedar al carrer l'octubre del 2023. A tots aquests llocs va ser tractat com a adult tot i que portava una fotografia del seu passaport i de la seva acta de naixement.

Durant diversos mesos va passar per diferents entitats on només es permet la pernocta, havent de passar el dia passejant a la intempèrie, menjant a menjadors socials amb horaris restringits i llargues cues, dificultats d'accés a formacions, etc. Fins que una entitat va derivar el seu cas a l'ONG Fundación Raíces, com a entitat especialitzada en infància migrant sense protecció familiar, davant del seu evident aspecte de menor i en situació de desemparament.

Demanen més oferta formativa i rapidesa administrativa per a menors migrants no acompanyats
(Foto d'ARXIU)
27/9/2018

AA havia sol·licitat el passaport a Gàmbia, abans de migrar, però la seva expedició es va demorar fins que ja era a Espanya. Així, a finals de 2023 va rebre el seu passaport original i aquell mateix dia, acompanyat per una lletrada de Fundació Raíces, va anar a l'Ambaixada de Gàmbia a Espanya, a fi que examinés l'esmentat passaport original, sobre el qual l'Ambaixada va certificar que “ AA, va néixer el 09 de desembre de 2009 a Fajikunda, Gàmbia” i “que el passaport és vàlid i autèntic”.

Immediatament després, des de Fundación Raíces es va donar avís a agents de la Policia Nacional perquè el menor fos posat a disposició dels Serveis de Protecció a la Infància de la Comunitat de Madrid i aquella mateixa nit AA va ingressar en un centre de protecció de menors de la ciutat. Durant la seva estada AA no ha estat escolaritzat en cap moment, malgrat que, per la seva edat (menys de 16 anys), té dret a l'educació pública, obligatòria i gratuïta.

El mateix dia d'ingrés al centre de menors, Fundación Raíces va enviar comunicació a la Comunitat de Madrid ia la Fiscalia informant de l'ingrés del nen al Sistema de Protecció de menors i de la seva designació a les lletrades de la fundació, manifestant que no era procedent realitzar un procés de determinació dedat per trobar-se el menor documentat amb passaport original. No obstant, al cap de poques setmanes, des de la Fiscalia es va citar el menor a una compareixença (sense comunicar-ho a la lletrada, que, per sort, va ser coneixedora de la cita i es va poder presentar in extremis), en què el Fiscal va proposar al menor sotmetre's a proves mèdiques de determinació de la seva edat, advertint-li que la seva negativa a sotmetre's podria ser interpretat com un indici revelador de la seva majoria d'edat, malgrat constar l'original del Passaport d'AA i l'original del certificat de l'Ambaixada ratificant la validesa del document i la identitat i edat d'AA

Davant del dret exercit pel menor de no sotmetre's a les proves per estar documentat, el Fiscal va sol·licitar un informe pericial a policia sobre l'autenticitat del passaport d'AA, el resultat del qual va concloure que no hi ha signes de falsedat, malgrat això qual el Fiscal va dictar Decret de Majoria d'edat per albergar dubtes de la fiabilitat de les dades consignades al passaport per les autoritats gambianes. En conseqüència, l'Entitat Pública de Protecció de Menors de la Comunitat de Madrid ha dictat resolució de cessament de protecció i, davant la manca de places de pernocta per a persones adultes Sense Llar, el menor ha estat expulsat al carrer aquest passat dilluns 12 de febrer.

AA, representat per Fundación Raíces, va sol·licitar el 2 de febrer passat als Jutjats de Primera Instància de Madrid l'adopció de mesures cautelars de protecció urgent i, davant la falta de resposta, el dia 8 de febrer va sol·licitar a l'ONU la seva intervenció, davant la imminent situació d'abandó al carrer on es quedaria, en haver estat decretat major per la Fiscalía de Menores de Madrid.

El dia 14 de febrer, estant el menor en situació de desemparament en haver estat expulsat del centre de protecció, el Comitè de Drets del Nen de les Nacions Unides ha acordat les mesures cautelars sol·licitades i per tal de prevenir dany irreparable al nen, ha sol·licitat a l'Estat part que adopti mesures provisionals per transferir l'autor a un centre de protecció de menors mentre el cas estigui pendent d'examen davant del Comitè.

Després de rebre aquesta comunicació, Fundación Raíces n'ha traslladat urgent a la Fiscalia de Protecció de Menors de Madrid, a la Comissió de Protecció a la Infància de la Comunitat de Madrid, al Juzgado de Primera Instancia de Madrid ia la Comissió Interministerial de Coordinació en Matèria de Tractats i altres Acords Internacionals, a fi que, cadascuna sota l'àmbit de la seva competència, adopti les mesures oportunes per atorgar la deguda protecció provisional al nen mentre es tramiten els diferents procediments iniciats. A la data de tancament d'aquesta Nota de Premsa encara no s'ha rebut cap resposta.

El Comitè, amb l'adopció de la mesura sol·licitada pel nen, recorda a Espanya que els Estats part tenen l'obligació internacional de respectar les mesures provisionals que sol·liciti les Nacions Unides, que prevenen la producció d'un dany irreparable.

Encara que l'adopció d'aquestes mesures provisionals no suposen que el Comitè prejutgi el fons de la qüestió en aquest cas concret, Fundació Raíces recorda que les Nacions Unides ja han dictat 14 Dictàmens a favor de 14 menors d'edat, en què el Comitè de Drets del Nen considera que el procediment de determinació de l'edat a Espanya no compta amb les garanties necessàries per protegir els drets dels nens i nenes reconeguts a la Convenció i en els quals declara que Espanya ha violat nombrosos articles en no prendre com a qüestió primordial l'interès superior del nen durant el procediment, davant la manca de consideració dels documents d'identitat oficials i originals del nen emesos per un país sobirà, en sotmetre'ls a proves mèdiques estant documentats o en declarar-los majors d'edat només per la negativa de sotmetre's a proves radiològiques i no havent estat assistits per cap tutor ni representant, tal com el nen havia designat per defensar els seus interessos.

Així mateix, el Comitè ha declarat en aquests casos anteriors que s'ha violat el dret dels nens i les nenes a preservar la seva identitat en atribuir-los una data de naixement diferent de la seva pròpia, tot i que disposaven de passaport original, de Certificat de Inscripció Consular, de Certificat d'Autenticitat i/o de la Carta Nacional d'identitat i que també s'ha incomplert l'obligació de l'Estat de protegir i assistir aquests nens i nenes.

D'altra banda, la Fundació Raíces recorda que l'Estat Espanyol ja ha estat condemnat també pel Comitè per haver infringit l'art.6 del Protocol Facultatiu, en incomplir les mesures provisionals que Nacions Unides va sol·licitar a Espanya.

Finalment, Fundación Raíces recorda que fa més de 2 anys, el Comitè va instar Espanya a proporcionar als nens una reparació efectiva per les violacions sofertes ia evitar que es cometessin violacions semblants en el futur. Però l'actuació de la Fiscalia continua sent pràcticament la mateixa malgrat que els nens estrangers no acompanyats acreditin que són menors d'edat amb els documents oficials, cartes d'identitat, partides de naixement, passaports, certificats d'autenticitat dels seus consolats, i fins i tot , com en aquest cas, amb Informe de Policia que indica que no hi ha indicis de falsedat al passaport.

Comparteix: