21 juny 2013

L'Advocacia acull el IV Congrés Internacional sobre prevenció i repressió de l'blanqueig de diners

Prevenció de Blanqueig de CapitalsLes reformes de 2010, la justificació del seu càstig a la societat de la informació avançada i la possibilitat d'un dret penal europeu seran els temes principals de l'IV Congrés Internacional sobre prevenció i repressió de l'blanqueig de diners, que organitza el Consejo General de l'Advocacia, el ministeri d'Economia, el Col·legi d'Advocats de Madrid, la Universitat de Santiago de Compostel·la i els despatxos Garrigues i Cuatrecasas, el 18 i 19 de juliol de 2013 a la sala de Plens de Consell.

El Congrés estarà dividit en dues seccions: professional i administrativa i penal, i en elles participaran ponents de primer nivell com Nielson Sánchez Stewart, president de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española i relator de la primera secció de l'congrés; José Ramón Martínez Jiménez, membre de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española i soci de Garrigues; Santiago Milans del l'Bosch, fiscal i magistrat en excedència, membre de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals de l' Consejo General de la Abogacía Española i soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; Emanuele Fisicaro. president de el Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió de l'Blanqueig de Diners, o Miguel Abel Souto, professor titular de Dret penal de la Universitat de Santiago, vicepresident de el Centre Europeu d'Estudis sobre Prevenció i Repressió de l'Blanqueig de Diners i relator de la segona secció de l'congrés, entre molts altres experts nacionals i internacionals.

Les quotes són de 30 euros per a advocats amb menys de 5 anys de col·legiació i estudiants; 50 euros per restants col·legiats i investigadors i 70 euros per a altres interessats.

IV Congrés Internacional sobre prevenció i repressió de l'blanqueig de diners
IV Congrés Internacional sobre prevenció i repressió de l'blanqueig de diners

La quota s'abonarà mitjançant transferència o ingrés en el cuentade la USC nombre 0049 2584 90 2214002210 al Banc Santander Central Hispano. El justificant de l'ingrés bancari, en el qual constarà com a concepte "IV Congrés internacional sobre prevenció i repressió de l'blanqueig de diners" al costat de el nom de l'matriculat i el seu DNI, s'enviarà, acompanyat de la còpia de el document acreditatiu de la condició d'estudiant o investigador, si escau, o de el nombre de col·legiat i d'un telèfon de contacte, a l'FAX 881 o al correu electrònic miguel.abel@usc.es abans del dia 814 de juliol.

Els matriculats al congrés podran presentar comunicacions l'exposició oscil·li entre cinc i deu minuts, per a això hauran enviés miguel.abel@usc.es, abans de l'12 de juliol, un resum d'un foli de la seva comunicació. El Comitè Científic de l'congrés determinarà tant l'admissió com l'adscripció a una secció i jornada concreta de la comunicació. Totes les ponències i comunicacions seran publicades en el llibre d'actes de l'congrés.

PROGRAMA IV CONGRÉS SOBRE PREVENCIÓ I REPRESSIÓ DEL BLANQUEIG DE DINERS

Comparteix: