30 novembre 2023

Imposen a una empresa més de 80.000 euros de multa per evitar negociar un pla d'igualtat

La Audiencia Nacional ha condemnat l'empresa ASPY PREVENCIÓ a pagar més de 80.000 euros a la representació legal de la plantilla (RLT) per incomplir l'obligació d'aprovar un pla intern d'igualtat.

A més, estarà obligada a pagar més indemnització als sindicats per cada dia que es trigui a aprovar el pla definitiu d'igualtat, en concepte de 144,68 euros diaris addicionals.

"La fórmula indemnitzatòria proposada pretén adequar lʻimport sancionador a la gravetat de lʻincompliment i, sobretot, accelerar la implantació del Pla, que és lʻobjectiu últim de la demanda interposada", afirma Esther Comas, advocada defensora de la RLT.

La sentència considera vulnerat el dret fonamental a la llibertat sindical davant de la conducta empresarial “inadmissible” i “absent de justificació” per evitar durant més de tres anys lliurar als representants de la plantilla la informació necessària per a l'elaboració del diagnòstic previ que ha de permetre l'elaboració efectiva d'un Pla d'Igualtat.

La lletrada manifesta que segueixen sent majoria les empreses que estan esquivant l'obligació de combatre activament l'existència de “pràctiques discriminatòries” al si de les seves organitzacions. I això suposa, a parer seu, "una vulneració dels drets dels seus treballadors i, molt especialment, de les seves treballadores, ja que se'ls està privant d'un element d'empara i protecció del qual haurien de poder gaudir".

Entre altres incompliments, la sentència de la Audiencia Nacional considera provat que al llarg d'aquests tres anys, i malgrat les constants advertències de la RLT, l'empresa va incomplir amb el deure de proporcionar a la seva contrapart en la negociació informació actualitzada i veraç que permetés verificar l'aplicació del principi de transparència. retributiva a través dels registres retributius, l'auditoria retributiva i el sistema de valoració dels llocs de treball en la classificació professional.

“Esperem que sentències com la dictada per la Audiencia Nacional serveixin per estendre la conscienciació de les empreses respecte a l'obligació d'actuar des de la bona fe negocial a l'hora d'implementar un Pla d'Igualtat que contribueixi a desactivar el risc de discriminació per a les integrants de la plantilla”, argumenta Comas.

 

Comparteix: