13 juny 2024

El TJUE aclareix que Espanya ha de fer fixos els interins davant de l'“abús” de l'Administració

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha insistit que l'Estat espanyol està obligat a fer fixos els interins de l'Administració Pública que encadenen diversos contractes temporals, equiparant-los als funcionaris, per castigar i prevenir abusos.

Aquesta nova resolució arriba després del rebuig del Tribunal Supremo el maig d'aquest any a aplicar aquesta mateixa sentència que va llançar el TJUE el 22 de febrer passat sobre el cas de tres treballadores espanyoles.

La sentència dóna resposta a la demanda de les interines de la Generalitat que sol·licitaven que el contracte temporal de llarga durada es transformés en indefinit. També van demanar una compensació econòmica de 18.000 euros com a sanció pel recurs abusiu a successius contractes o relacions laborals de durada determinada del que al·leguen haver estat víctimes.

En la seva sentència, el TJUE assenyala que, mancant mesures adequades en la legislació nacional per prevenir i, si escau, sancionar els abusos, la conversió dels contractes de durada determinada en indefinits pot constituir una mesura adequada de prevenció i reparació. Una afirmació del tribunal europeu que demostra que la llei del 2021 per reduir la temporalitat en l'ocupació pública no és efectiva.

Silvia Gambarte, advocada que va aconseguir al març que un jutjat de Madrid declarés fixa una treballadora de la televisió pública, que va encadenar fins a cinc contractes per obra o servei, afirma que si la sentència del febrer del TJUE ja era un avís de com s'havien de fer les coses, la d'avui suposa un reforç: “Els jutjats espanyols han de sancionar d'alguna manera la temporalitat daquests empleats i lúnica forma és convertir-los en indefinits. Suposava una gran inseguretat jurídica per als treballadors que encadenaven fraudulentament contractes”.

Fabián Valero, advocat que ha representat diversos empleats públics de Vigo en aquesta situació considera que la decisió reconeix la conversió a indefinits d'aquests treballadors: “Això no vol dir que es converteixin en funcionaris de carrera, sinó que les seves causes de cessament han de ser les mateixes que les previstes per als funcionaris de carrera, sense perjudici que el seu estatus jurídic en altres qüestions resulti diferent”.

“El TJUE ha ratificat que la llei 20/2021 és contrària a la directiva comunitària, tant en el seu vessant de cobrir mitjançant procés selectiu els llocs de treballadors públics en frau de llei, com per establir indemnitzacions taxades com a compensació al cessament, per la qual cosa l'abús de temporalitat pròpiament dit queda sense sanció”, manifesta l'advocat.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del quart trimestre del 2023, a Espanya hi ha 3,5 milions de treballadors públics, dels quals un milió són temporals, encara que aquesta informació no diferencia quant de temps porten en aquesta situació.

Ara el Suprem s'haurà de tornar a pronunciar per unificar doctrina sobre aquestes situacions.

“Sembla evident que les solucions proposades pel legislador, i que fins ara va avalar la nostra jurisprudència, no s'ajusten a la directiva comunitària. El que realment necessitem és un canvi normatiu, però mentre no arribi el Suprem ha d'ajustar la seva jurisprudència a la nova situació”, afegeix Fabián Valero.

 

Comparteix: