29 maig 2024

El Suprem anul·la una sentència en què no es van tenir en compte les al·legacions de l'advocat per presentar-les fora de termini

El Tribunal Supremo ha anul·lat una sentència en què el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va tenir en compte les al·legacions presentades per l'advocat d'una de les parts per haver estat presentades fora de termini, ja que el lletrat no tenia accés a les notificacions rebudes a LexNet.

El cas relacionat amb un acomiadament el va portar l'advocat Javier Valladares García el 2015: “Amb tot absolutament superat després d'un acte de conciliació”, explica, després de cinc anys “per problemes de retencions fiscals sobre la indemnització, l'Agència Tributària va aixecar un acta per liquidar 51.370 euros al treballador”.

El treballador va anar a la companyia perquè "mitjançant execució l'empresa el rescabali d'aquest import", afirma Valladares, però el jutjat va rebutjar aquesta execució.

L'advocat, pertanyent al Colegio de la Abogacía de Cantàbria, detalla que “cada escrit i resultat del jutjat, teòricament em va ser notificat, però les comunicacions es van anar acumulant sense obrir” perquè a la seva comunitat autònoma utilitzen el sistema processal Vereda, no tenen habilitat LexNet.

Valladares remarca que les comunicacions han de ser notificades "a la part demandada al seu domicili i que en aquest cas "es va abusar d'una representació no atorgada". Va ser el procurador qui va contactar-hi, però ja no va poder presentar en termini les seves al·legacions sobre la prescripció dels fets de l'assumpte.

Per la situació d'indefensió "derivada d'un error de l'òrgan judicial a l'hora de realitzar els actes de comunicació", segons detalla la sentència, la Sala Social ha considerat que es dicti una nova sentència perquè les comunicacions "han d'estar envoltades de les garanties pertinents per impedir que es produeixi indefensió vulneradora del dret a la tutela judicial efectiva”.

Javier Valladares considera que per evitar aquesta situació i “sent nacional l'Administració de Justícia, cal tenir una concepció nacional del que passa als tribunals amb un sistema telemàtic únic”.

Comparteix: