17 maig 2024

El Consell de l'Advocacia convoca eleccions a la presidència per al proper 28 de juny

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha anunciat aquest matí davant del Ple de la institució la convocatòria d'eleccions per al proper 28 de juny. Victoria Ortega, qui ha ocupat la presidència des de gener de 2016, ha anunciat al conjunt de consellers reunits al Ple que ella no concorrerà a aquesta nova convocatòria.

La persona que ocuparà la presidència a partir del proper 19 de juliol -dia previst per a la presa de possessió- serà elegida pels 83 degans dels altres Col·legis de l'Advocacia existents a Espanya.

Tal com estableix l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat l'any 2021, durant la reunió plenària del proper 28 de juny es produiran dues crides als degans, que votaran individualment de manera secreta en una urna.

En primera i segona votació serà elegit qui obtingui la majoria absoluta dels electors. Si cal fer una tercera votació, els degans han de triar només entre els dos candidats més votats, i és proclamat president qui obtingui un nombre més gran de vots i, en cas d'empat, qui tingui més antiguitat col·legial.

Podran presentar-se a les eleccions tots aquells col·legiats exercents que acreditin aquesta condició mitjançant certificació del seu propi Col·legi de residència. I podran presentar la seva candidatura fins a 15 dies abans de la celebració de les eleccions, que tindran lloc a la sala d'actes del propi Consejo General.

Un cop tancat el termini per a la presentació de candidatures, la Comissió Permanent del Consell tindrà cinc dies per acceptar-les i comunicar-ho oficialment perquè el candidat pugui procedir a promoure'n la candidatura.

Comparteix: