27 juliol 2021

Coronavirus: la Comissió augmenta el finançament de la investigació amb 120 milions d'euros destinats a 11 nous projectes per lluitar contra el virus i les seves variants

La Comissió Europea ha preseleccionat onze nous projectes per valor de 120 milions d'euros procedents d'Horitzó Europa, el major programa europeu de recerca i innovació (2021-2027), per donar suport i permetre la investigació urgent sobre el coronavirus i les seves variants. Aquest finançament forma part d'una àmplia sèrie de accions d'investigació i innovació que s'han adoptat per lluitar contra el coronavirus, i contribueix a l'acció global de la Comissió per respondre a l'impacte de virus i de les seves variants, així com per prevenir-lo i mitigar-, d'acord amb el nou pla europeu de preparació en matèria de biodefensa , la incubadora HERA.

En els onze projectes seleccionats participen 312 equips de recerca de 40 països, inclosos 38 participants de 23 països no pertanyents a la UE.

La majoria dels projectes donaran suport assajos clínics per a nous tractaments i vacunes, així com el desenvolupament de cohorts i xarxes COVID-19 a gran escala més enllà de les fronteres d'Europa, creant vincles amb les iniciatives europees. Altres projectes reforçaran i ampliaran l'accés a les infraestructures de recerca que prestin serveis o que siguin necessàries per a compartir dades, coneixements especialitzats i recursos de recerca entre els investigadors, per tal de permetre la investigació sobre el coronavirus i les seves variants. Aquestes infraestructures inclouen les ja actives, Com la Plataforma Europea de Dades sobre la COVID-19 i les infraestructures europees de recerca en ciències de la vida pertinents.

Els consorcis que hagin prosperat col·laboraran amb altres iniciatives i projectes pertinents a escala nacional, regional i internacional per maximitzar les sinergies i la complementarietat i evitar la duplicació dels esforços d'investigació. Així mateix, contribuiran a la creació de la Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), que permetrà a la UE anticipar i abordar millor futures pandèmies.

 

font: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3803

Comparteix: