27 maig 2024

Condemnen una dona a pagar 2.000 euros al seu exmarit per demanar un advocat d'ofici, sabent que no hi tenia dret

El Jutjat de 1a Instància núm. 12 de Gijón ha condemnat una dona a indemnitzar amb 2.000 euros el seu exmarit per demanar un advocat d'ofici, sabent que no li corresponia, per dilatar el procés iniciat per la seva exparella per extingir la pensió alimentària .

“La decisió és fonamental per evitar pràctiques abusives i declara que la sol·licitud del benefici de la justícia gratuïta exercit per la demandada va ser feta amb abús de dret”, afirma Beatriz Rodríguez Zapico, advocada que ho ha aconseguit.

El 2020 l'exmarit havia interposat contra la dona una demanda de modificació de mesures per extingir la pensió de 550 euros mensuals a favor del fill de tots dos.

Aquesta indemnització és en concepte de danys i perjudicis, com a conseqüència de la paralització del procediment de modificació de mesures durant 11 mesos, per lexercici infundat del dret a lassistència jurídica gratuïta instat per la demandada i, en conseqüència, la dilatació del pagament de la pensió alimentària”, manifesta Rodríguez.

"Resulta flagrant que l'exercici del dret a l'assistència jurídica gratuïta s'ha dut a terme en contra dels seus fins econòmics i socials legítims, és a dir, assegurar la gratuïtat de l'assistència jurídica per als qui no tenen prou recursos econòmics", incideix l'advocada que assegura que els ingressos de la dona eren superiors a 30.000 euros anuals.

A més, les costes processals imposa a la dona de conformitat amb el que preveu l'article 394.1 de la LEC

La lletrada afegeix que estan conformes amb la indemnització. “La demanda mai no va tenir com a finalitat el lucre econòmic, pretenia posar fi a les pràctiques dels que sense cap mena d'escrúpol, en benefici propi i, en perjudici de tercers, fan un ús abusiu del dret a l'assistència jurídica gratuïta, pervertint el sistema de tutela judicial efectiva i aprofitant-se de l'empara que ofereix una llei que a hores d'ara no compta amb cap instrument per posar fi a conductes com la denunciada”.

Per això Rodríguez explica que es van veure obligades a sol·licitar empara judicial, ja que si bé la llei recull mecanismes per revocar el dret a l'assistència jurídica gratuïta a qui ho va obtenir de manera fraudulenta, “res no assenyala dels que amb fins espuris insten tal reconeixement sabent d'incomplir els requisits econòmics per obtenir-los”.

Comparteix: