26 setembre 2023

Concedeixen la pensió de viduïtat a una víctima de violència de gènere que no estava registrada com a parella de fet

Un jutjat de Pamplona ha concedit per primera vegada a Navarra la pensió de viduïtat a una víctima de violència de gènere, tot i que no figurava inscrita al registre de parelles de fet.

"L'exigència de la convivència, una vegada s'interposa la denúncia, és radicalment incompatible amb la protecció de la dona víctima de violència de gènere, cosa que ja havien corregit els Tribunals", afirma Lorena Pastor Benito, advocada defensora de l'afectada, que afegeix que “tampoc no s'hauria d'exigir el requisit de la inscripció com a parella de fet, atès que el meu client estava sent víctima de violència de gènere precisament en aquest període”.

Segons l'advocada, la magistrada del Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona ha jutjat amb perspectiva de gènere. "Això implica detectar que, si en un determinat conflicte jurídic està influint l´existència d´una situació de discriminació, cal eradicar-la de l´aplicació de la norma, compensant el desequilibri que hagi pogut ocasionar".

La lletrada es va basar en una recent sentència del Tribunal Supremo dictada en cassació per a la unificació de doctrina que va establir que no es pot exigir la convivència ininterrompuda anterior a la mort si precisament havia cessat aquesta convivència per la situació de violència. “En aquell cas la parella sí que figurava inscrita com a parella de fet, cosa que no passava en la situació de la meva clienta, que sí que complia la resta de requisits com la convivència d'almenys cinc anys, que també va ser breument interrompuda al final després de la interposició de la denúncia per violència de gènere”, explica.

Pastor afegeix que també va ser rellevant que, de tota la instrucció del procediment penal, es desprenia una situació de violència de gènere habitual, que s'havia estès de manera que cobria el període de dos anys previst per a la inscripció de la parella estable en un registre públic, per la qual cosa així es va poder salvar la manca daquest requisit formal entenent que donat el context, no podia exigir-se a la dona acreditar aquesta inscripció.

Per a l'advocada, aquesta sentència va en la línia d'acabar amb la discriminació cap a aquest col·lectiu vulnerable i pot obrir camí a moltes dones. "Suposa un precedent a tenir en compte per altres jutjats a l'hora d'aplicar la llei, en què es podran basar altres companys i companyes dins i fora de Navarra".

L'INSS ja ha anunciat el recurs de suplicació, per la qual cosa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra s'haurà de pronunciar.

 

Comparteix: