10 maig 2018

Protecció de dades

Protecció de dades

El Reglament General de Protecció de Dades és aplicable des del 25 de maig; una norma que -encara que ha tingut un termini de dos anys per a la seva aplicació- suposa una revolució per a sectors com l'advocacia. Amb aquest especial es pretén reforçar la cultura de protecció de dades especialment sensibles que es manegen diàriament en els despatxos d'advocats i en les institucions de l'Advocacia.

Normativa

documentació pràctica

Més informació sobre protecció de dades i privadesa a la Biblioteca de l'Advocacia.

Guies Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):

Totes les guies: https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias

utilitats

 • Facilita RGPD. Eina destinada a aquelles empreses que realitzen tractaments de dades personals que, a priori, implicarien escàs nivell de riscos com ara: tractaments de dades de contacte i facturació dels clients o proveïdors d'una petita empresa, o el tractament de les dades de les seves empreses empleats amb la finalitat del manteniment duna relació laboral. Aquest assistent informa sobre les mesures que cal prendre amb els tractaments de dades personals d'escàs nivell de risc.
 • Facilita EMPRÈN. Eina per ajudar les persones emprenedores i startups tecnològiques a complir amb la normativa de protecció de dades
 • Gestiona EIPD. Assistent per a l'anàlisi de riscos i les avaluacions d'impacte en protecció de dades.
 • Avalua-Risc RGPD. Eina per a l'anàlisi de necessitat d'una avaluació d'impacte en protecció de dades
 • Comunica-Breta RGPD. Amb aquesta eina una persona responsable de tractament pot obtenir una valoració que us assisteixi en la presa de decisions sobre l'obligació de comunicar a les persones afectades per una bretxa de seguretat de les dades personals.
 • Canal del DPD. El canal de la persona delegada de protecció de dades té com a finalitat atendre les consultes plantejades davant l'AEPD per les persones delegades de protecció de dades, tant del sector públic com del privat.

Resolucions i informes AEPD

 • Convenient E/00234/2019. Col·legi professional: enviament de correus electrònics referents a la realització de cursos de pagament organitzats per aquest Col·legi sense que se li hagi sol·licitat, en cap moment i per cap mitjà, autorització prèvia i expressa per efectuar aquests enviaments publicitaris. Arxiu dactuacions.
 • Convenient E/02402/2018. Col·legi professional: bretxa de seguretat que permet accés a fitxer PDF amb documentació personal i clínica dusuaris. Arxiu dactuacions.
 • Resolució R/00558/2019. No atenció dun dret daccés a gravació de conversa amb advocat. Estimació.
 • Convenient PS/00458/2020. Col·legi professional: Sanció per no tenir DPO.
 • procediment PS/00001/2020. Ajuntament: Advertència per no tenir DPO.
 • Informe Jurídic 0188/2009. Comunicació de la relació dels professionals mèdics que treballen per al sistema públic d'una província de la comunitat autònoma consultant, a sol·licitud del Col·legi Oficial de metges d'aquesta província, amb la finalitat de confrontar la relació amb el registre col·legial i així poder actualitzar-lo.
 • Informe Jurídic 053630/2016. Cessió de dades en el marc de procediments sancionadors col·legials.
 • Informe 008318/2019. Publicació al tauler d'anuncis col·legial d'informació sobre tramitació dels expedients de recursos d'alçada interposats contra actes de col·legi professional.

informacions en Revista Abogacía espanyola

Protecció de dades i despatxos d'advocats preparats per al canvi? Abogacía Española, núm. 109, maig 2018.

 • Esperant l'aplicació directa de l'RGPD
 • Com afectarà el Reglament General de Protecció de Dades als despatxos d'advocats?
 • Anàlisi de risc i avaluació d'impacte en la protecció de dades, claus per complir amb el RGPD
 • La Abogacía Española, Compromesa amb la protecció de dades
 • José Luis Piñar: "La Abogacía Española ha posat en marxa mesures per ser referent nacional i internacional en protecció de dades "
 • 9 passos per adaptar el teu despatx a l'Reglament de Protecció de Dades i no morir en l'intent
 • El que ens ensenyen les crisis de ciberseguretat

Autoritats de Protecció de Dades

 

Comparteix: