11 de març 2022

Leticia Bonifaz: “La major part dels feminicidis a Mèxic estan lligats al narcotràfic”

L'advocada mexicana Leticia Bonifaz és una de les 23 expertes independents que conformen el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) de les Nacions Unides. I està convençuda que el dret és “un mitjà de transformació” i “una eina pensada culturalment per aconseguir la igualtat plena i efectiva de totes les dones del món”.

La seva tasca en contra de la discriminació l'ha fet mereixedora aquest any del Premi Igualdad de la Abogacía Española a la seva categoria internacional.

 Quins objectius tenen al Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona?

Totes les polítiques públiques que es vagin adoptant han d'estar orientades a acabar amb els estereotips que tant han afectat el desenvolupament de les dones. A més, cal insistir en temes específics –no discriminació en l'àmbit educatiu, laboral, sanitari- i, sobretot, com es continuaran generant millors condicions econòmiques perquè la independència de les dones garanteixi que puguin tenir un desenvolupament més ple.

Què cal per aconseguir la igualtat real i efectiva?

Té a veure amb factors socials. Moltes persones encara creuen que ja la igualtat es va aconseguir i no veuen les bretxes que hi ha, fonamentalment, en l'àmbit laboral i desenvolupament econòmic. En aquest sentit, moltes vegades, per a països com el meu, hi ha la intenció de dur a terme una política pública clara, que garanteixi la no discriminació i el dret de les dones però, en canvi, no hi ha mitjans econòmics per fer-ho. Cal tenir pressupostos amb perspectiva de gènere però que a més hi hagi els recursos per fer efectius aquells drets socials, culturals i ambientals que requereixen la participació per part de l'Estat.

Com és la situació de les dones a Mèxic?

El problema més important que tenim a Mèxic és el narcotràfic i la major part dels feminicidis hi estan lligats. Amèrica Llatina continua tenint seriosos problemes de desigualtat i d'impunitat, aquesta és la diferència principal amb els països europeus. Potser Espanya té a les seves zones rurals algunes diferències amb el món urbà. Però en aquest continent es viuen a totes les poblacions situacions contràries a drets humans, denigrants per a les dones. Lluitem al món del dret per jutjar amb perspectiva de gènere i que totes les dones tinguin accés a la justícia i que no sigui un privilegi.

 Quina importància té la coresponsabilitat?

Un dels eixos de la CEDAW és la lluita contra els estereotips, perquè són els que t'imposen els rols que hem de complir homes i dones i és on es manté insistentment aquesta doble càrrega per a les dones. S'està avançant en el tema de les cures a alguns països, però anem lent.

Comparteix: