06 juliol 2023

Eva Papadopulos: “El Torn m'ha permès unir les meves dues passions: l'advocacia i el servei als altres”

Justícia Gratuïta

Advocada de l' Colegio de la Abogacía de Madrid, fa 10 anys que està d'alta al Torn d'Ofici i la seva especialitat és la Penal. Explica que l'experiència al Torn li ha aportat un rodatge especial i que la satisfacció més gran és sempre l'agraïment del client.

Quan i per què va decidir apuntar-se al torn d'ofici? 

Sempre he participat en voluntariats amb diferents organitzacions, ajudar i desenvolupar la meva vocació de servei són les meves prioritats. L'elecció de l'advocacia com a professió va ser vocacional i exercir com a advocat de Torn d'Ofici ho veia com la possibilitat de posar la meva formació, coneixements i experiència a disposició de les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per litigar. Per aquest motiu, en el mateix moment que vaig complir els requisits d'anys d'exercici i vaig completar el curs d'accés corresponent no vaig dubtar a inscriure'm.

Quin cas d'ofici ve al cap quan repassa la seva trajectòria?

Potser, dels casos que recordo encara amb més vivesa és el relatiu a un client que s'acusava d'usurpació per no desallotjar l'habitatge de lloguer quan no se li va renovar el contracte. El meu client era el cap de família, amb fills menors, dos amb patologies mèdiques greus, i l'única opció que li oferien era anar-se'n al carrer. Després d'un treball ardu vaig aconseguir, a més de l'absolució en el procés penal, la signatura d'un nou lloguer social, i amb això solucionar-los aquesta situació tan angoixant i facilitar-los una solució definitiva del problema. Va ser un moment molt commovedor, de fet, l'emoció d'aquell moment perdura en el temps i la guardaré sota la meva toga per sempre.

Què li ha aportat com a advocada la seva experiència al servei públic de Justícia?

M'ha donat la possibilitat d'unir les meves dues passions: l'advocacia i el servei cap als altres, especialment dels que tenen menys recursos econòmics i no poden designar un advocat particular per defensar-lo.

L'experiència com a advocada de torn d'ofici m'ha aportat un rodatge especial per la conjuntura i situació mateixa dels casos que es designen. Però potser la major aportació ha estat a nivell personal i emocional: l'agraïment del client i la pròpia satisfacció de veure com el resultat del teu treball contribueix a solucionar situacions molt complexes, de gran càrrega emocional per al client i difícils de gestionar per les pròpies circumstàncies personals.

 Com creu que els clients de la Justícia Gratuïta perceben la feina? 

El feedback que he rebut dels clients designats per Torno de Oficio és summament gratificant. La majoria m'han manifestat estar molt satisfets i agraïts no només pel treball realitzat, sinó també pel tracte rebut.

Jo només estic adscrita al Torn Penal, i els moments que un viu al costat del client des del moment de la detenció són de molta intensitat, cal extreure en temps rècord tota la informació i prova necessària per defensar-la, i quan veuen que t'impliques 100% amb el seu assumpte, per regla general intenten correspondre amb màxima col·laboració i gratitud dins de les seues possibilitats.

Penseu que els casos en què intervé un advocat d'ofici reben la mateixa atenció per part dels jutjats que la resta de casos?

No, no considero que hi hagi diferència de tracte o almenys jo no he percebut cap diferència de tracte. Als Jutjats ja ens coneixen, de vegades anem designats com a advocats particulars i d'altres amb designa d'ofici, i saben perfectament que el nostre treball, esforç i afany és el mateix en un o altre cas.

A més del tema de les remuneracions, quines altres propostes/mesures creu que s'haurien d'adoptar per millorar el servei i el treball dels advocats que el presten? 

Considero fonamental el tema de l'adequació de barems, però també que s'abonin totes les actuacions, i totes les designes, amb això em refereixo a les designacions d'ofici per a persones jurídiques, a més de mesures dirigides a garantir la conciliació i la desconnexió digital.

Hem de posar en relleu que tenint en compte l'augment de les amenaces per clients del torn d'ofici cap als companys designats per defensar-los, cal que en aquestes designes tinguin consideració d'autoritat a efectes penals, com a mesura dissuasòria i de protecció cap als lletrats designats dofici.

A més, voldria posar en relleu la imatge devaluada que sembla tenir l'advocat d'ofici, cal que es promoguin campanyes de sensibilització, que s'acosti i es conegui la feina dels companys, tots amb anys d'experiència i de formació especialitzada.

 

 

Comparteix: