10 gener 2022

Nielson Sánchez Stewart: “Moltes de les infraccions es cometen per no conèixer la norma”

Per Sonia Sánchez Flames

Entre moltes altres matèries, l'Estatut General de l'Advocacia introdueix canvis que afecten la Deontologia. Per això, Nielson Sánchez Stewart acade publicar la tercera edició de la seva 'Manual de Deontologia per a Advocats', en què recull aquestes novetats. Gran expert en la matèria, durant gairebé 20 anys va pertànyer a la Comissió de Recursos i Deontologia del Consejo General de la Abogacía Española.

Què podem trobar en aquesta nova edició del 'Manual de Deontologia per a Advocats'?

La Deontologia sempre ha estat la meva passió, de fet, vaig escriure la meva tesi doctoral sobre la matèria. I fa uns quants anys em va semblar interessant escriure un manual de consulta que recollís, en termes senzills, els principis i normes que regulen la professió. Quan vam modificar el Codi Deontològic, vaig adaptar l'obra en una segona edició. Ara, amb el nou Estatut General de la Abogacía Española calia una nova i profunda revisió. I vet aquí la tercera edició. De tota manera, aquesta matèria –i també l'ordenació professional– estan en constant evolució, així que no és impossible que en uns anys em vegi abocat a una nova publicació.

Quines novetats incorpora el nou Estatut en matèria de deontologia?

El més destacable és que aborda per primera vegada diverses matèries que abans només es regulaven al Codi Deontològic. Aquest, malgrat contenir normes encunyades durant segles pel costum com a font de dret, té un rang inferior a l'Estatut, que rep el suport de l'Administració i imposa deures d'informació i identificació, informació complementària al client, conflicte d'interessos, relacions amb la part adversa, normes sobre relacions amb els companys…

També és ressenyable la referència al secret professional, dins de les tendències actuals d'enquadrar-lo a les activitats pròpies de l'Advocacia. Com ha declarat el Tribunal Supremo, aquesta institució és una peça angular de l'Advocacia, un deure i un dret pel professional.

Recentment es van celebrar les VI Jornades de Deontologia de la Abogacía Española. Quines van ser les principals conclusions?

Les jornades van ser un èxit i van comptar amb la participació molt activa de gairebé cinquanta companys dels col·legis. Aquestes jornades es desenvolupen de manera original: no hi ha ponències, sinó plantejaments que fa la taula, integrada per la Comissió de Recursos i Deontologia del Consell. Els assistents relaten les experiències del darrer any i les dificultats en laplicació de les normes, es busquen solucions i sharmonitzen criteris. Aquesta darrera edició va ser especialment interessant per la recent aprovació de l'Estatut i per l'elaboració del Reglament de Procediment Disciplinari que estem preparant.

Pel que fa a les conclusions, n'hi va haver moltes, sobre diverses matèries: legitimació del denunciant per intervenir en el procediment sancionador; l'accés als expedients disciplinaris; les sancions i la graduació; la caducitat dels expedients; el full d'encàrrec; lexecució de les sancions; la prescripció; la deontologia al torn d'ofici i, l'estrella, el mandat representatiu a favor de l'advocat o advocada que, en certes ocasions, l'allibera de l'obligació de guardar secret. Aquest és un tema al qual auguro un important desenvolupament.

Quins temes aborden les comissions de Deontologia dels Col·legis?

Fonamentalment l'incompliment de les obligacions de defensar o assessorar el client amb el màxim zel i diligència, la divulgació de fets coberts pel secret professional, presentació als jutjats de comunicacions entre companys subjectes al principi de confidencialitat, ofenses a altres professionals de l'Advocacia o l'incompliment dels deures que imposa la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta.

Tot i que la feina és molt, cal recordar que les infraccions que cometen advocats i advocades són escasses en proporció al gran nombre de professionals que exerceix, a la complexitat de la professió i al grau d'exigència que imposa el client. De centenars de milers d'actuacions, una ínfima arriben a les comissions.

Hi ha conscienciació en la professió de la importància de la Deontologia?

Crec que sí. Com va escriure Alan Dershowitz, no hi ha professió més preocupada de la seva bona feina que l'advocacia, malgrat la mala fama que sempre l'ha perseguida. És normal. ens trobem sempre entre el bé i el mal, havent de lluitar per un contra l'altre. Hem d'adoptar decisions difícils gairebé cada dia. Els principis que regeixen la nostra activitat entren en contradicció. La defensa es pot enfrontar a la lleialtat o al secret, per exemple. Tinc la impressió que moltes de les infraccions es cometen per no conèixer la norma.

Quin pes té aquesta matèria als plans de formació dels futurs advocats?

Només es veu al màster, perquè a la carrera et preparen per ser jurista, en general. És cert que a l'examen d'accés se li dóna molta importància i arriba fins al 25% de les preguntes. No obstant això, als programes no li dediquen gaires hores, quan els temes de Deontologia són complexos i mereixerien més desenvolupament.

És molt important la Deontologia. Són normes que tenen segles d'antiguitat i que sempre s'han mantingut pels Col·legis d'Advocats, que jo crec que és la tasca més important de les escoles de l'Advocacia. Han de ser els Col·legis els que apliquin la Deontologia i el règim disciplinari, perquè si demà ho fes una associació de consumidors es cometrien molts errors i moltes injustícies. La gent que està fora de la professió no l'entén i li sembla molt senzilla, però la professió, com totes, és complexa.

Què es pot fer des de Colegios y Consejos per posar en relleu aquesta matèria?

Allò natural, difondre i divulgar les normes que ens regeixen que no han estat estudiades a la facultat. Ha millorat aquesta situació amb la implantació obligatòria dels cursos de màster per a l'accés a la professió que confereix importància a l'assignatura. Establir un sistema de consultes i assessorament en aquestes matèries que, com dic, són moltes vegades complexes. I comprar el meu llibre, per què no?

Comparteix: