19 abril 2023

Blanca Narváez: “La clau per protegir la gent gran és garantir els seus drets, dignitat i autonomia”

En una societat cada cop més longeva com la nostra, és clau saber com abordar l'envelliment. I sobre aquest tema parlarà al XIII Congrés de l'Advocacia la directora General de la Fundació Mutualidad de la Abogacía, Blanca Narváez.

És un fet que la nostra població envelleix, com s'adapten tant el dret com l'advocacia a aquesta nova realitat?

Segons l'INE, les persones més grans de 65 són un 19% de la població, el 2050 seran el 30%. La seva esperança de vida en néixer avui és del 80% i el 2050 serà del 85%, i la taxa de dependència és del 30,5% mentre que el 2050 serà del 53%. Són tres variables per comprendre que un percentatge cada més significatiu de la població envelleix i presenta vulnerabilitat.

Els desafiaments de l'envelliment no són prou reconeguts a l'ordenament jurídic espanyol. La clau per abordar els nous reptes en la protecció de la gent gran davant de situacions de vulnerabilitat és garantir els seus drets, la seva dignitat i la seva autonomia.

Quins són els reptes més importants per a la professió a l'hora de treballar en la defensa de la població envellida?

El coneixement del col·lectiu, les casuístiques, els desenvolupaments i desenllaços de les diferents necessitats. També és important que els advocats identifiquin estratègies eficaces de defensa dels seus drets amb relació a disciplines com la sanitària, assistencial o social, i desenvolupin pràctiques no edadistes en el tracte amb la gent gran per promoure'n la dignitat i l'autonomia.

Quines noves necessitats s'han identificat des de l'Advocacia per donar un servei millor a la gent gran?

Les necessitats són moltes en diferents àmbits com l'econòmic i l'assegurador, per reduir les desigualtats econòmiques que prediuen l'esperança de vida i fins i tot la mortalitat. El dret civil en relació amb família i successions, ja que els models familiars regulats no representen la realitat. A més, la discapacitat de la gent gran ha provocat limitacions abusives de drets fonamentals.

També és molt important l'adhesió informada als plans de pensions per fer la previsió social segons les seves característiques. I un altre tema que cal abordar és que el dret laboral no permet compatibilitzar la prejubilació o la jubilació efectiva amb activitats laborals

En dret sanitari, el consentiment, els pal·liatius, la dependència i la discapacitat, així com la mort són qüestions en què encara queda espai de protecció.

Què es fa des de la Fundació Mutualitat Advocacia per recolzar els advocats que ja s'acosten o estan en aquest moment de la seva vida?

A través de l'Escola de Pensament desenvolupem iniciatives per generar coneixement útil, com ara el “Tractat de Dret i Envelliment”, oferim formació en la protecció jurídica del major, i iniciatives d'intervenció o influència com l'enviament d'informació pràctica a newsletters o e- books i projectes de coneixement amb iniciatives d'envelliment saludable.

La Fundació també ofereix un complement de les pensions mínimes als advocats i les famílies; ajuts d'autonomia personal i benestar destinats a mutualistes beneficiaris de prestació d'incapacitat, viduïtat o jubilació, i acompanyament telefònic gratuït de la mà de la Fundació Grandes Amigos.

Comparteix: