14 octubre 2022

Antonio Serrano Acitors: “Si alguna cosa és delicte al món real, també ho és al metavers”

Aquest advocat és autor de 'Metaverso y Derecho', el primer llibre en espanyol sobre les implicacions legals d'aquest novíssim entorn virtual que obre les portes a una infinitat d'oportunitats, però també de riscos.

El terme 'metavers' ve del grec i significa 'més enllà de l'univers' i s'usa per anomenar aquests nous entorns virtuals en què gairebé tot està per fer. Per llançar una mica de llum, l'advocat Antonio Serrano Acitores, CEO de Spacetechies, un espai on s'ensenya tecnologia, robòtica i programació per a totes les edats, ha escrit Metavers i dret.

Quins són els principals riscos que tindrà?

És una eina que generarà infinites possibilitats i, com a tal, es pot fer servir per al bé i per al mal. Tindrà molts avantatges, però també hi ha moltíssims regs: des d'addicció, a perdre concepte de la realitat fins a múltiples riscos jurídics, perquè afectarà totes les branques del Dret.

I entre tots els riscos hi ha dos grans camps. Un és la privadesa. Si ja en xarxes socials se sap gairebé perfectament com som amb les dades que generem, què podrà passar amb un casc de realitat virtual que llegeix les pupil·les o un vestit hàptic amb sensors que sabrà fins a com em moc? Un segon gran risc fa referència a la seguretat, amb temes com el ciberbullying o l'assetjament sexual. És abús sexual que un avatar mansegi el darrere d'un altre avatar? Dependrà que porti un guant hàptic i es noti físicament?

Sorgiran nous conflictes i el problema del Dret és que, encara que té mecanismes per solucionar-los, sempre és reactiu, no és proactiu.

Per on hauria de començar la regulació del metavers?

Jo no abordaria el metavers al principi des d'un punt de vista jurídic, començaria per la formació en competències digitals, però també en ètica, per saber què cal i què no s'ha de fer amb aquestes eines. Dit això, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) té coses molt positives i és un punt de partida molt bo, encara que sens dubte caldrà millorar-ho. També és important tota la normativa en matèria digital que està elaborant la UE -Llei de Serveis Digitals, Llei de Mercats Digitals, Reglament d'Intel·ligència Artificial i Reglament MICA-, que seran una referència per protegir davant de tots aquests riscos. Som uns afortunats de ser a l'entorn europeu, que posa l'ésser humà i la dignitat de la persona al centre en elaborar les lleis.

Si es cometen delictes al metavers, podrien tenir alguna implicació en el món real?

Sí. Què passa si em roben els meus NFT's, per exemple? S'està elucubrant molt perquè està en construcció, però al final això és sentit comú. Si jo era el titular d'un actiu digital i m'ho han robat, hi ha un ciberdelicte, sens dubte. Hem de dotar el metavers d'una protecció jurídica almenys equivalent al món real i, de vegades, probablement fins i tot superior. També cal definir molt bé els paràmetres. Què passa si em configuro un metavers en què les pròpies normes permeten fer barbaritats? Al final, el que és delicte en un lloc és delicte a l'altre. Un gran avantatge és que hi ha molta jurisprudència i molta normativa sobre els entorns digitals, encara que sigui millorable. A més, el dret, encara que tingui caràcter reactiu, sempre compta amb instruments per donar resposta.

Obre noves oportunitats per als advocats?

Ofereix finestres d'oportunitat per a l'ocupabilitat a totes les professions. Per als advocats, per exemple, més que per la presència del despatx al metavers -que també es farà, més des d'un punt de vista de màrqueting-, serà perquè sorgiran moltíssims conflictes i aquí hi haurà grans oportunitats sens dubte.

De totes maneres, cal formar les professions jurídiques en aquestes qüestions. I saber que per als juristes pot ser una autèntica oportunitat. A tot aquell que entengui la complexitat dels mons digitals no li faltarà feina, perquè absolutament tot s'ha convertit en economia digital i necessitarà juristes digitals.

Ha esmentat que hi ha empreses, entre elles bufets, que ja són presents al metavers. Tenen validesa els contractes que se signen allà?

Sí, és clar que sí. El que hem de veure és si es compleixen els elements essencials del contracte: el consentiment, l'objecte i la causa. Si estem parlant de contractació privada, les parts són totalment sobiranes per generar dret a través d'un contracte, encara que sigui al metavers. Una altra cosa és decidir quina llei és aplicable, si llei espanyola o la nord-americana. Però passa el mateix quan es tracta d'una compravenda d'empreses. En aquest àmbit es plantegen coses molt interessants. Per exemple, hi ha metaversos que estan reproduint, mitjançant bessons digitals, la Terra i la gent està comprant parcel·les. I algú es pot comprar, per exemple, la Porta d'Alcalá. A la compravenda d'un immoble s'hi aplica la norma d'on està radicat. Què passa si compro l'immoble en un NFT i els servidors són a Califòrnia? La llei espanyola s'aplica sobre la compra d'un immoble digital aquí? Jo crec que no. Passaria el mateix amb la fiscalitat. On tributa aquesta compravenda? Cal anar a allò que diu el sentit comú.

Es podrien perseguir també les estafes al metavers.

Sens dubte, tot i que pot ser més complicat, pel tema de la identitat. Hi ha unitats molt potents de ciberdelinqüència a la Policia i la Guàrdia Civil, que a més tindran la seva pròpia comissaria al metavers. No sé si acabaran ficant avatars al calabós virtual, però estaran presents de dues maneres: a títol informatiu, igual que en xarxes socials; i d'incògnit, com un avatar més per vigilar.

Com es garanteix la identitat duna persona en aquest nou entorn?

Hi ha mecanismes, encara que no són 100% segurs, perquè tot és piratejable. Sens dubte es produiran nous fraus, davant dels quals caldrà anar prenent noves mesures. I és que un dels grans temes serà el de la identitat digital.

Tenint en compte que alguns dels metaversos que existeixen són de grans empreses, podrien tenir la temptació de legislar-hi?

Ja ho fan. Qualsevol plataforma on entrem -Facebook, Google, Amazon...- s'estan convertint en entitats més poderoses fins i tot que molts estats. Ja estan generant la seva pròpia normativa sobre la base del dret privat

Pel que fa als drets de propietat, com es garanteixen en un món d'intangibles?

Aquí hi ha molt de debat. Per exemple, amb els NFT's. Són certificats de titularitat? És una propietat? Són actius digitals? És una llicència dús sobre part del codi? Encara no està ben definit. Dependrà molt de la plataforma. Què passa si tanca el metavers on estic? Que has perdut el que tinguis, llevat que hi hagi una interoperabilitat de metaversos i et permetin emportar-te els teus NFT's. Això ja ha passat quan s'han tancat xarxes socials abans. De tota manera, el fet que puguis digitalitzar gairebé qualsevol cosa fa que a les noves generacions no els importi tant el dret de la propietat, sinó que els interessa molt més l'ús i l'experiència.

Hi haurà drets laborals?

Es poden generar sales immersives en què els avatars interactuïn. Bàsicament la idea és generar situacions col·laboratives per a treballs en remot i també per poder captar talent a diferents zones. I caldrà regular també moltíssimes coses: la jornada, els mitjans –qui posa els mitjans, qui paga el wifi…–.

Comparteix: