Jornada "RJC 2024: la Llei pel dret a l'habitatge i les novetats de 2024"

La Revista Jurídica de Catalunya, el Colegio de la Abogacía de Barcelona i la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya celebraran el proper divendres, 31 de maig, de 9.15 a 14h, la jornada “RJC 2024: La Llei pel dret a l'habitatge i les novetats del 2024”.

La jornada serà inaugurada pel degà del Col·legi de Barcelona, ​​Jesús M. Sánchez, el president de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; Francesc Tusquets i Trias de Bes; i el director de la Revista Jurídica de Catalunya, Eugeni Gay.

L'objectiu d'aquest acte formatiu és fer balanç des de diferents perspectives (Civil, Processal, Fiscal, Penal, Administrativa, etc.) del primer any en vigor de la Llei pel dret a l'habitatge (Llei 12/2023, de 24 de maig , pel dret a l'habitatge) i especialment com ha afectat aquesta normativa la regulació dels lloguers temporals i d'habitacions; l'índex de preus de referència als efectes de l'actualització de les rendes dels lloguers.

A més, es tractarà a nivell civil i processal l'ocupació de l'habitatge i els criteris judicials de jutges i audiència; els contractes de lloguer per abordar les transmissions, el dret de tempteig i de retracte; l'habitatge protegit i l'atribució d'ús i dissolució del condomini. Aquesta anàlisi transversal i en profunditat es realitzarà amb la participació d'una vintena d'experts procedents del camp tant académic com de la magistratura, l'advocacia i la notaria.

Durant la jornada, que podeu seguir de manera presencial i online, es presentarà el llibre “La Llei per al dret a l'habitatge: balanç d'un any d'aplicació”, publicat per la Revista Jurídica de Catalunya (RJC)”.

De l'esdeveniment

Comparteix: