Jornada "Associacions de Protecció Animal, Qüestions jurídiques i fiscals, associacions d'utilitat pública: Qüestions pràctiques per a advocats"

Jornada "Associacions de Protecció Animal, Qüestions jurídiques i fiscals, associacions d'utilitat pública: Qüestions pràctiques per a advocats", organitzada pel Col·legi d'Advocats de València. La formació anirà a càrrec de Riansares Galindo Jiménez, economista.

El seu objectiu és formar els lletrats per assessorar i defensar les associacions i protectores de benestar i protecció animal per a la
creació, registre i qüestions fiscals com a associació. Tràmits, legislació, models, fiscalitat…

La matrícula finalitzarà el 9 de maig a les 8 hores.

5 places presencials i 10 places streaming GRATUÏTES* per a col·legiats/des de l'ICAV amb menys de 3 anys de col·legiació.

PLAÇA GRATUÏTA: Aquells que gaudeixin de plaça gratuïta en qualsevol de les formacions organitzades per l'ICAV, i que finalment no assisteixin ni hagin comunicat la seva baixa tal com s'indica a l'apartat BAIXA, perjudicant altres companys/es, quedaran sancionats per un termini de 6 mesos, des de la data de celebració de la formació, sense poder inscriure's amb plaça gratuïta en futures formacions, i per un període de 12 mesos aquells que ja hagin estat sancionats amb anterioritat.

BAIXA: S'haurà de comunicar a formacion2@icav.es, abans de les 48 hores anteriors a l'inici de la formació. TRANSCORREGUT DIT TERMINI, NO S'ADMETRA CAP ANUL·LACIÓ.

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

INSCRIPCIÓ ONLINE

CONSULTA EL PROGRAMA

De l'esdeveniment

Comparteix: