Aula de Drets Humans “Les persones amb discapacitat en els procediments judicials”

Aula de Drets Humans “Les persones amb discapacitat en els procediments judicials”, organitzada per la Fundació Advocacia Drets Humans i el Colegio de la Abogacía de Lugo.

La presentació de la jornada anirà a càrrec del responsable del Col·legi de Lugo. A la taula 1, “Assistència jurídica a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament en procediments judicials. La figura del facilitador”, participaran Manuel Seoane Mera, tècnic a diversos programes de l'Àrea Social de FADEMGA de Plena Inclusió i María José Fernández Matías, advocada i assessora jurídica de l'àrea de Famílies de FADEMGA de Plena Inclusió.

A la segona taula “Dificultats a les quals s'enfronten les persones amb autisme en l'accés a la justícia i possibles eines i programes que faciliten el contacte” participarà María de los Ángeles Fernández Núñez, Integradora social i secretària de l'associació CAPACES, creada a suport a les persones amb Trastorn de l´Espectre Autista (TEA).

L'objectiu de la jornada és dotar el professional de coneixements sobre què és una discapacitat intel·lectual i com oferir una assistència jurídica adequada a aquestes persones, tenint en compte les reformes legislatives civils i penals recents aprofundint en la figura del facilitador i abordar els problemes que enfronten les famílies i les persones amb autisme en els procediments judicials i dotar l'advocacia de les eines necessàries sobre el contacte entre la persona amb autisme i la justícia.

CONSULTA EL PROGRAMA

LINK PER SEGUIR-LO ONLINE

CONEIX MÉS SOBRE LA FUNDACIÓ

 

 

De l'esdeveniment

Comparteix: